Van idee tot productie - Brainstormen

Brainstormsessie

Ieder idee kan starten met een brainstormsessie.


In essentie is brainstormen een creativiteitstechniek die wordt gebruikt om snel veel nieuwe ideeën te genereren. Er wordt bij het brainstormen gebruik verschillende technieken: associëren, connecties en combinaties maken van ideeën; hierbij is steeds het doel: nog meer nieuwe ideeën.

Het is afhankelijk welke type programma je wilt maken. Een nieuwsitem zal wellicht minder brainstorm nodig hebben, immers de feiten zijn er al. Maar je kunt natuurlijk brainstormen of je het item op een andere manier kan weergeven, zodat het meer diepgang krijgt.
Zo zijn er vele wegen die naar Rome leidden.

Regels

Er zijn wel enkele regels waaraan men moet houden.
  • Elke deelnemer en elk idee heeft evenveel waarde
  • Hoeveelheid telt, niet de kwaliteit
  • Hoe meer ideeën waaruit men kan kiezen, hoe beter. Als het aantal ideeën aan het einde
  • van een sessie zeer groot is, is er meer kans dat er een goed idee tussen zit. Op een later
  • tijdstip kan de lijst worden verkleind
  • Er vindt geen beoordeling van ideeën plaats tot na de afloop van de eigenlijke brainstormsessie.
  • Alle ideeën zijn in potentie goed, er bestaat niet zoiets als een slecht idee. 
  • Vermijd discussie van de ideeen

 Media cursus van idee tot productie
Video producties met eenvoudige middelen.

In deze blog wil ik laten zien welke apparatuur ik gebruik bij het maken van media producties, in dit geval een 3 camera mix met een powerp...