Goed geluid in de kerk?

Het spreekt voor zich. Goed geluid en goed getrainde medewerkers die weten hoe hiermee om te gaan zijn essentieel.

Klik op het plaatje om door te gaan.
Kungfu Panda 3??

Wat doet een film op mijn blog.
Wel, ik heb deze laatst gezien in de bioscoop en de inhoud intrigeerde mij.
Het ging over een panda Po, die ooit eens ter vondeling was gelegd. Hij is gevonden en opgevoed door een soort eend.

In deze laatst film, ging het over het volgende. Een kwade macht, Kai, was ontsnapt uit het dodenrijk, en ging op jacht naar alle goede laten we zegen kopstukken in de wereld.

De panda Po wordt herenigd met zijn biologische vader. Hij neemt Po mee naar een geheim pandadorp. Daar ontmoet Po andere panda's. Tijdens deze kennismaking komt een bovennatuurlijke schurk in aantocht om China veroveren. De slechterik met de naam Kai verslaat onderweg alle Kung Fu meesters. Po wordt op de proef gesteld om Kai te stoppen. Om de kans te vergroten voor succes probeert hij uit het pandadorp een aantal panda's te trainen die liever lui dan moe zijn om zo een leger te vormen.

Herkenning
In de film zien we dat Kai uit het dodenrijk komt, en alles vernietigt op aarde. Hoe herkenbaar als je de parallel trekt met de duivel.

Het volk was lui geworden
Daarnaast zien we een volk die gewoon leven zoals ze willen leven, en pas later in de film tot inkeer (bekering) komen dat als men samen de krachten aan roepen (Jezus) ze veel sterker staan en dat het leven zoals ze gewend zijn, eigenlijk niet de juiste is. Door samen te werken en te geloven in de kracht, kan men de vijand verslaan. Het frappante is dat in het vroegere leven men wel sterk geloofde in deze kracht.

Hoe herkenbaar in deze tijd, het geloof neemt af, de boze ziet kansen. Het geloof neemt toe en satan word verslagen.

Opoffering
Verder wil Po, Kai middels een speciale greep, deze weer terugzenden naar het dodenrijk, alleen lukt dat niet omdat hij een mens is. In de film offert hij zichzelf op om Kai weer terug naar de plaats te brengen waar hij hoort. Welk een bekend gegeven in de Bijbel. Jezus kwam immers ook als mens op aarde om als mens zich op te offeren om de mensheid te redden.

Po komt terug op aarde
Uiteindelijk beland Po en Kai beidden in het dodenrijk en overwint Po Kai. Kai blijft achter, en Po komt terug op aarde bij zijn volk.
Herkent u dit laatste?Andere manier van kerkbeleving.


Als cameraman kom ik regelmatig in aanraking met andere geloofsgemeenschappen. En dat is best gaaf als ik het zo mag zeggen.
Als ik dan met anderen praat over wat ik meegemaakt heb, en ik praat het over Antilliaanse gemeente, Messiaanse gemeentes, dan volgt altijd de vraag: “Wat zijn dat voor mensen, wat is dat voor een groepering”. Vaak met de nadruk op “dat”, alsof het vreemde wezens zijn. Dan volgen er vaak een opsomming van verschillen of moet je uitleggen wie “die mensen” zijn, en meer van dat alles.

Dan bekruipt het gevoel als of ik omga met mensen die niet van hier zijn. Ik zal het netjes uitdrukken. Vreemd, dat hoewel we 1 God aanbidden en in geloven, toch we weer in hokjes denken.
Ik ben zelf niet meer gebonden aan een kerk, aan een groep, maar mag in kader van de Bijbel mijn blik graag verruimen. Daarnaast ben ik ook daardoor niet gebonden aan allerlei regeltjes die kerken vaak hebben. Voor mij een verlichting, hoewel mensen in de omgeving vaak zeggen dat ik bij een kerk moet, dat geeft meer onderricht, een basis.

Maar in het dagelijks leven kom ik zoveel mensen tegen met wie ik over de Bijbel praat. En van wie ik kan leren. Natuurlijk is het goed om samen te komen met christenen, maar als het gaat om zaken als hoe ik moet aanbidden, of het al dan niet deelnemen aan het avondmaal, omdat je geen belijdenis hebt gedaan gaat mij te ver. Laat me geloven en het geloof beleven op mijn manier.

Het mooie van andere mensen kennen en leren kennen is een andere beleving van het geloof. Soms uitbundig, soms ingetogen, andere gewoontes, maar met wel 2 dingen als basis, de Bijbel en God.

Moeten we dan alles in hokjes indelen, en het vreemd vinden hoe anderen het geloof beleven, of kunnen we elkaar waarderen, zonder oordeel.  Wat is erop tegen, als iemand Jezus als zijn verlosser heeft aanvaard, en hij of zijn wil gedoopt worden. Waarom niet daad bij het woord voegen en het gewoon doen.

Ik weet zeker dat deze opmerking tegen het zere been van een ander is. Want hoe weet je zeker dat degene echt gelooft in Jezus? Hij moet toch eerst een alpha cursus volgen, of een andere cursus? Kunnen wij daarover oordelen? Als degene het in zijn hart krijgt om dat te willen, wie zijn wij als mens omdat tegen te gaan.

Laten we onze blik eens verruimen. Er is meer buiten de kerkmuren, er is nog een hele wereld buiten onze kerk, een wereld die we moeten bereiken door het evangelie. Iedereen zit te wachten op een opwekking, maar als we naar binnen gekeerd blijven en we hebben geen oog voor samenwerking met andere kerken, zal de opwekking uitblijven.

Oh ja, one more thing: "Wat is onze grootste taak, die ons door Jezus gegeven is?"
Video producties met eenvoudige middelen.

In deze blog wil ik laten zien welke apparatuur ik gebruik bij het maken van media producties, in dit geval een 3 camera mix met een powerp...