Ja maar...

Tegenwerpingen, de ja maars…

Wat je vaak ziet, is een tekortkoming van leiderschap bij voorganger en dominees, en een lauw leiderschap bij de kerken. Er is vaak gebrek aan visie bij de leiders. We zien de politiek van het geld, territoriumdrang in de kerk, en een grote invloed van tradities, bedacht door mensen, maar geheel niet onderbouwd door de Bijbel.

Even iets op scherp zetten
Onze leiders snappen niet hoe lang het duurt om goede kwaliteit media te maken, zullen vaak mensen aangeven. Dus wij als kleine kerk kunnen niet doen wat grote kerken qua media doen. Maar heb je de mensen laten zien wat kan, als er tijd voor vrij wordt gemaakt. Heb je al uitgelegd dat als je overtuigende media kan maken, het een grote impact kan hebben op niet gelovigen?

Onze kerk heeft maar weinig vrijwilligers, dit is niet in te plannen door ons, een veel gehoorde opmerking. En onze leiders lopen er niet warm voor. Maar is dat ook zo. Echte leiders zouden deze plannen moeten toe juichen en niet tegen werken.

We hebben geen geld, is ook een veel gehoorde opmerking. Maar heb je het gevraagd aan de leiders. Is er geen geld, of is het een gedachte. Heb je je visie om goede media te maken weleens voorgelegd aan de leiders. Of denk je dat de leiders het bij voorbaat verwerpen? En begrijpen de leiders ook waarom deze visie, jouw visie, de kerk kan steunen in het werk van de evangelisatie?

Media is simpel te implementeren in de kerkelijk genootschappen, we hebben de tools, we hebben de skills, we hebben de drive maar waarom gebruiken veel kerken nog steeds geen media, en beperken zich tot het opnamen van diensten voor hun eigen mensen en niet voor de mensen in de buitenwereld

Ik denk dat veel leiders het liever houden zoals het is. Het is hun comfort zone, het is hun traditie. Het is niet nodig om te veranderen, alles blijft bij het oude. Laten we niet te veel golven maken, het leven is al moeilijk genoeg

Be ye ready

Het wordt tijd deze koers te veranderen, let’s make noise, laten we het water in beroering brengen met moderne media. Hoe kunnen we media gebruiken?

Mensen bereiken door media evangelisatie.

De kern is communicatie
De kern van het verspreidden van de evangelisatie is communicatie. We brengen het goede nieuws, en prediken het goede nieuws. Ok, dat ziet er dus erg simpel uit, het groot maken van Jezus. En Hij zegt het zelf in de Bijbel: “En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.” En dat is waar. 
Maar hier is de vraag: “Hoe gaan we hem groot maken in de huidige samenleving?”

De meeste kerken brengen hun boodschap in het weekend, op die ene zondag. Zo spendeert de dominee, of de voorganger, veel tijd om de boodschap te brengen zodat mensen neer knielen bij het kruis. Deze boodschap wordt vaak gebracht door maar 1 persoon. 

Maar waarom?
Een begenadigt spreker kan een publiek boeien, en het verhaal wat hij verteld zal blijven hangen. Maar vraag eens een week later aan de kerkgangers wat de inhoud van de preek was, velen zullen het zich niet herinneren. 

Maar waarom?
De hele week is men druk, om alles voor te bereidden voor de dienst op zondag, uren gaan erin zitten maar vaak is het resultaat, waar ging de preek over, minimaal. Men weet het zich niet meer te herinneren. 

Maar waarom?
Een veel gebruikt argument is, als slechts 1 persoon gered is, dan is het allemaal waard. Dat is waar, maar waarom zijn we tevreden met 1 persoon. Waarom?

Wat als:
  • een team elke week een boodschap kan verspreidden, elke dag. 
  • ideeën door vele mensen bedacht worden, en niet alleen door de voorganger.
  • ieder onderdeel van de preek, voorbereid, en ingepland zou worden door alle mensen en niet alleen door de voorganger.
  • op die manier meer content gegeneerd kan worden door de leden zelf.Zou het niet mooi zijn dat we de boodschap, niet alleen in het weekend laten gelden maar ook door de week. Dan wordt de Heilige Geest ook niet beperkt tot het weekend. 
In plaats dat op de maandag morgen de schakelaar van het geloof uitgaat, en pas op de zondag weer aangaat, blijft de schakelaar van het geloof altijd aan. En vieren we elke dag een kerkdienst. 
En al dat moois kunnen we van tevoren plannen.

Nieuwe evangelisatie film in de maak

Vandaag weer een brainstorming gehad met Wilco en Gabriel over de in de maak zijnde evangelisatie film over Jezus.
Waren we twee weken terug in Nijmegen bij Orientalis, om de locatie te bekijken, nu hebben we vooral gebrainstormd.
Het wordt een mooie productie, gezegend door God.
We gaan verder, er valt nog veel te doen.

Ook hebben we een naam bedacht "Beth-EL media (evangelisatie)" .

Waarom (media) evangelisatie?

De opdracht
Wat is de opdracht van gelovigen. We willen graag de niet gelovigen bereiken met het evangelie, daardoor we moeten zelf in geloof groeien, en daarna willen we door onze manier van leven te laten zien wie Jezus is en wat hij kan doen in je leven.
En dan beginnen we opnieuw, het is de cirkel van het geloof.
Is het dan niet fijn dat de kerk ons steunt in nieuwe manieren van het geloof delen, de cirkel steeds meer uit te breidden, zodat we meer mensen kunnen bereiken met ons geloof? Is het dan niet fijn dat de kerk ons steunt in het vinden van nieuwe creatieve manieren om het evangelie te verspreidden.

Maar steunt de kerk je ook in al je ideeën? Wat vind men ervan, de nieuwe media, is het eng, of ziet men mogelijkheden. Steun vanuit je kerk is heel belangrijk. Op die manier kan je groeien in je bediening. 
Steun van God is ook belangrijk. Dus moet je alles in gebed brengen bij Hem en Zijn Zegen over alles wat je doet vragen. En vooral luisteren wat Hij te zeggen heeft. Want Hij is de maker van alles, Hij is ook de inspirator, degene die jou de ideeën geeft. Dus moet je alles in afhankelijk van Hem doen.

Groei
Men zegt vaak, als de kerk niet groeit, dan is het aan het sterven. Je kunt dit interpreteren als een kerk moet groot worden en groot zijn. Groter worden zonder geloof is niet genoeg.

Een kerk met 12000 leden, dat is pas een kerk. Steeds hoor je dan van de mensen hoe groot hun kerk wel niet is. Maar hoeveel procent is dat van het aantal inwoners van een gemiddelde grote stad. Ik denk toch minder dan 1 %. Eigenlijk is dat niet veel. 
In mijn ogen kan de kerk veel en veel groter worden. Maar…gaat het dan om het aantal leden of gaat het om het geloof in Jezus Christus, de kerk van Jezus Christus. 
Het gaat om het geloof in Jezus Christus.
Het internet is een uitstekende plek om het evangelie te verkondigen, te verspreidden. Het zijn nieuwe media die God ons aanreikt en waar wij gebruik van mogen maken.

Beschouw internet niet als een vijand zoals velen doen, maar als een middel, een middel om te laten zien wie God is en kan doen in hun leven.

Projecten
Met een aantal anderen ben ik bezig met een tweetal media evangelisatie projecten en zal in de komende tijd meer aandacht aan besteden. Het is nog in een heel prille fase, maar we willen een serie maken met Jezus in het midden en willen laten zien wie Hij was, is en zal zijn.


Video producties met eenvoudige middelen.

In deze blog wil ik laten zien welke apparatuur ik gebruik bij het maken van media producties, in dit geval een 3 camera mix met een powerp...